Thông tin sản phẩm

Chanh muối trái Tấn Lộc
Trọng lượng Quy cách Giá bán lẻ (Hũ) Giá bán sĩ (Thùng)
1kg 15 hũ/thùng 23.000 đ đ