Thông tin sản phẩm

Tắc xí muội Tấn Lộc
Trọng lượng Quy cách Giá bán lẻ (Hũ) Giá bán sĩ (Thùng)
900g 15 hũ/thùng 46.000 đ đ
580g 24 hũ/thùng 32.000 đ đ