Thông tin sản phẩm

Tắc muối đường Tấn Lộc
Trọng lượng Quy cách Giá bán lẻ (Hũ) Giá bán sĩ (Thùng)
900g 15 hũ/thùng 41.000 đ đ
580g 24 hũ/thùng 29.000 đ đ