Thông tin sản phẩm

Đá me Tấn Lộc
Trọng lượng Quy cách Giá bán lẻ (Hũ) Giá bán sĩ (Thùng)
900g 15 hũ/thùng 59.000 đ đ
500g 50 hũ/thùng 37.000 đ đ
280g 30 hũ/thùng 29.000 đ đ