Thông tin sản phẩm

Chanh xí muội Tấn Lộc
Trọng lượng Quy cách Giá bán lẻ (Hũ) Giá bán sĩ (Thùng)
900g 15 hũ/thùng 38.000 đ đ
580g 24 hũ/thùng 26.000 đ đ